《Nostale 夢之歷險》有關「伊蘭特村莊利用虎王升精」之處理
...........................................................................................................................................................................................

致各位親愛的冒險家:

《Nostale 夢之歷險》近日經過營運團隊內部討論後,認為玩家「於伊蘭特村莊,利用虎王升精」的行為對遊戲實際運作影響不大,因此客服人員就有關行為處理方針會作以下調整。

 

行為定義:

1. 限於「伊蘭特村莊」內。

2. 利用「百年虎王卡」或「偽裝的百年虎王卡」向「寵物」或其他角色之「同伴或寵物」進行攻擊,使其自動不斷發動技能「旋風」,從而提升「精靈」的熟練度。。

 

處理方針調整:

1. 由即日起,就上述行為,將不會被定義為「機器人角色」,因此客服人員將不會對有關人士作出停權處分。

 

 

 

 

問題查詢:聯絡客戶服務員
遊戲帳號申請:(HK)帳號 / (TW)帳號
遊戲主程式:(HK)載點 / (TW)載點

感謝各位玩家對《夢之歷險》的支持!
《夢之歷險》 - 官方小雲敬上!

...........................................................................................................................................................................................