05/04 ISP異常狀況公告
...........................................................................................................................................................................................

致各位親愛的冒險家:

由於近日「互聯網服務供應商」出現網絡延遲問題,或有機會導致玩家無法正常進行遊戲,

現階段經已向供應商進行交涉。

據目前消息,線路將會逐步回復穩定,但有關情況仍可能維持兩至三天,

因此玩家可能會於未來數天出現連線中斷或訊號延遲的情況。

營運團隊會繼續密切留意有關情況。

如玩家有任何異常狀態,請透過線上回報查詢。

 

 

 

問題查詢:聯絡客戶服務員
遊戲帳號申請:(HK)帳號 / (TW)帳號
遊戲主程式:(HK)載點 / (TW)載點

感謝各位玩家對《夢之歷險》的支持!
《夢之歷險》 - 官方小雲敬上!

...........................................................................................................................................................................................