NOTICES
最新情報

更新內容


更新
《夢之歷險》全新伺服器 星空之夢

 

全新伺服「星空之夢」


 

實裝日期:2022-01-19

夢之歷險 又開新Server啦!

新伺服器!新章節!帶你進入新既冒險之旅!

組隊擊敗龍皇阿斯戈巴斯展開「星空之夢」!

 

┌─────────────────┐

│ 夢裡冒險,總想見面! │

│ 為愛歷險,找到信念! │

│燈塔照我光線,向著榮耀!│

└─────────────────┘

每次聽到首《夢之歷險》主題曲,都不禁令小雲覺得非常雀躍,

每一次都令到小雲回想起昔日係網吧打機既日子。

唔知大家係咪同小雲一樣,

好想重拾昔日同朋友一齊升呢打怪既日子?

 

┌─────────────┐

│ 今日係時候啦! │

└─────────────┘

新夢之歷險 新增全新伺服器「星空之夢」,等你可以約埋班朋友一齊打番鋪勁既!

順便可以挑戰埋最新既改版內容,挑戰全新8.0章節!向星空出發!

 

「星空之夢」伺服器 官方角色名稱:官方小雲

「星空之夢」伺服器 GM角色名稱:GM01

「星空之夢」伺服器 GM角色名稱:GM02

 

程式下載

遊戲相關程式下載連結

 

 

 

遊戲帳號申請:(HK)帳號 / (TW)帳號
遊戲主程式:(HK)載點 / (TW)載點

感謝各位玩家對《夢之歷險》的支持!
夢之歷險》 - 官方小雲敬上!